System przeciwpożarowy – system mający na celu ochronę mienia i ludzi przed zagrożeniami pożarowymi. Sprawność systemu decyduje o życiu ludzi znajdujących się wewnątrz budynku, zakresu zniszczeń oraz w wielu przypadkach znacznie minimalizuje koszty strat powstałych na skutek wystąpienia ognia. Prawidłowe zaprojektowanie i wdrożenie systemu umożliwi natychmiastową reakcję na niebezpieczeństwo, dlatego bezawaryjność i 24 godzinna sprawność całego systemu jest tutaj kluczowym elementem.