W celu zapewnienia sobie i swoim bliskim poczucia bezpieczeństwa coraz częściej decydujemy się na instalację alarmową. Wyjeżdżając na wakacje nie zawsze możemy liczyć na sąsiadów zwłaszcza, gdy nasz dom stoi z dala od innych. Istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie przed włamaniem lub innymi czynnikami stanowiące zagrożenie dla naszego domu. Niezwykle skutecznym sposobem przed odstraszeniem złodziei, zalaniem czy pożarem jest system instalacji alarmowych. Jest to zestaw urządzeń wykorzystywany do zabezpieczenia posiadłości przed włamaniem, oraz pożarem. Głównym urządzeniem, który scala cały system jest centrala alarmowa. Oprócz płyty centrali ważna jest również klawiatura – manipulator umożliwiający obsługę i programowanie centrali alarmowej według własnych potrzeb. We wnętrzu budynku umieszcza się czujniki ruchu, bariery mikrofalowe, wibracyjne i mikrofonowe sygnalizatory stłuczenia szyby, sygnalizatory kontaktronowe otwarcia drzwi i okien, czujniki wycieku gazu i czujniki stężenia tlenku węgla (CO) oraz wiele innych zabezpieczeń.

Ważnym elementem są sygnalizatory akustyczne, których zadaniem jest odstraszanie intruzów, a ponadto zwracanie uwagi przechodniów czy sąsiadów na to, że w chronionym obiekcie dzieje się coś niepokojącego. Jako ochronę przed pożarem w domu można zainstalować czujki pożarowe. Kolejnym elementem systemu alarmowego są dialery telefoniczne czy moduły GSM -urządzenie przekazujące informacje na temat systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą linii telefonicznej analogowej/GSM.

Rys. 1: Przykładowy projekt. System alarmowy wewnętrzny domu.